Sjundeå Marthaförening / Marthakretsar

Ordförande
Christina Lindén
Mobil: +358 40 513 8378
e-post: fornamn.efternamnATkolumbus.fi

 

Informatör och sekreterare
Nina Grönroos
Mobil: +358 40 770 1797
e-post: ninasusanna.efternamnATgmail.com

 

Kassör
Heidi Rustanius
Mobil +358 50 535 3561
e-post: heidi.rustaniusATkolumbus.fi

 

Kulturansvarig

Heli Boije af Gennäs

Mobil: +358 45 323 4005
e-post: helibojeAThotmail.com
 

Webbsidor
Monica Vilkki
e-post: fornamn.efternamnATgmail.com
 

Sjundeå Mellersta Marthakrets

Ordförande
Dolores Karell
Mobil: +358 40 099 1153

 

Pickala Marthakrets

Ordförande
Karin Blomberg 
Mobil: +358 50 529 0182
e-post: fornamn.j.efternamnATgmail.com


NyMarthorna

Unni Malmgren
Mobil: +358 50 528 3583
e-post: fornamn.efternamnATgmail.com


Friluftsmarthorna, temagrupp

Marianne Malm
Mobil: +358 40 545 0480
e-post: fornamn.efternamnATelisanet.fi